Systemy antynapadowe

Systemy antynapadowe

Jednym z elementów składowych alarmowych systemów ostrzegawczych i zabezpieczających, jest system antynapadowy. Jego główną funkcjonalnością jest zabezpieczenie osobiste klienta i z tego tytułu zapewnienie poczucia bezpieczeństwa.

Najczęściej tego rodzaju sprzęt opracowany jest w formie podręcznego, małego pilota, który umożliwia dyskretne wciśnięcie przycisku i dzięki temu, wysłanie sygnału alarmowego. Systemy antynapadowe, to nie tylko osobista ochrona danego klienta, to także system zabezpieczeń mający swoje zastosowanie w placówkach bankowych, kantorach wymiany walut, czy też innego rodzaju sklepach.

Tam gdzie znajdują się pieniądze, w miejscach gdzie przepływają one od klienta do pracownika danej placówki, tam właśnie taka forma zabezpieczeń jest preferowana. Systemy antynapadowe to najczęściej ciche zabezpieczenia, które wysyłając sygnał, informują odpowiednią jednostkę zajmującą się ochroną lub też placówkę policji o fakcie zagrażającym życiu lub też włamaniu do danej placówki.

Jest to rodzaj bardzo spopularyzowanego kontaktu pomiędzy agencją ochrony a podległymi klientami, dający szansę na szybką reakcję jednostki zabezpieczającej, a co za tym idzie pomoc osobie poszkodowanej. Ze względu na fakt, iż systemy ochrony, realizowane najczęściej w formie usług świadczonych przez agencje ochroniarskie, są tak bardzo popularnymi, dlatego też ich zasięg jest coraz większy.

Coraz większa jest też ilość jednostek „lotnych”, umiejscowionych w różnych częściach naszych miast i miasteczek, które w krótkim czasie mogą zareagować na powstałe zagrożenie.